Опис послуги

Код
18-01
Назва
Видача ліцензії на право провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти
Строк надання
10 днів
Платність послуги
Інформаційна картка

Необхідні документи

Необхідні документи:

  • Заява
  • Копії установчих документів юридичної особи (статут) або копію положення про структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права або фізичну особу-підприємця, основним видом діяльності яких є освітня діяльність
  • Письмове зобов'язання щодо матеріально-технічного, кадрового та навчально-методичного забузпечення освітньої діяльності закладу дошкільної освіти, фізичної особи-підприємця або структурного підрозділу юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, у тому числі у частині забезпечення безпеки життєдіяльності дітей та охорони праці
  • Копії документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікаії керівника закладу дошкільної освіти (структурного підрозділу юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти)
  • Опис документів, що подаються закладом дошкільної освіти, фізичною особою-підприємцем або структурним підрозділом юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти, у двох примірниках

Фізична особа-підприємець подає:

  • Копії сторінок паспорта, на яких зазначені прізвище, ім'я, по батькові, серія, номер паспорта, коли і ким виданий, місце проживання
  • Копії документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікації
  • Копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або копію відповідної сторінки паспопрта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття иакого номера та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорта)
  • Медична довідка встановленого зразка
  • Документи формуються у справу, пронумеровуються та підписуються керівником закладу дошкільної освіти, фізичною особою піприємцем, яка провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти

Бланки заяв

ЕЛЕКТРОННА ЧЕРГА
Сервіс, що надає змогу забронювати дату та час прийому в офісі ЦНАП