Опис послуги

Код
18-02
Назва
Видача ліцензії на право провадження освітньої діяльності (розширення провадження освітньої діяльності) за рівнями повної загальної середньої освіти
Строк надання
10 днів
Платність послуги
Інформаційна картка

Необхідні документи

Для провадження освітньої діяльності за рівнями повної загальної середньої освіти:

 • Заява
 • Копії установчих документів юридичної особи (статут) або копію положення про структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права або фізичну особу-підприємця, основним видом діяльності яких є освітня діяльність
 • Копія ститистичного звіту про фінансові результати здобувача (ліцензіата) за попередній рік (у разі обов'язкового його подання до органів Держстату)
 • Письмове зобов'язання щодо матеріально-технічного, кадрового та навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти, необхідного для досягнення здобувачами освіти результатівнавчання, передбачених відповідним державном стандартом повної загальної середньої освіти і забезпечення безпеки життєдіяльності здобувачів освіти та охорони праці
 • Письмове зобов'язання щодо забезпечення безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу загальної середньої освіти для дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп насалення із зазначенням строків виконання
 • Копії документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікаії керівника закладу дошкільної освіти (структурного підрозділу юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти)
 • Опис документів, що подаються для одержання ліцензії на започаткування освітньої освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти або розширення провадженняосвітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освітизавідповідним рівнем, у двох примірниках
 • У разі коли здобувач ліцензії (ліцензіат) планує провадити освітнью діяльність за освітніми програмами (стандартами) іншої країни, то додатково подаються копії документів про визнання закладу освітиу системі освіти іноземної держави та/або освітньої/навчальної програми, за якою передбачається провадження освітньої діяльності в Україні, уповноваженим органом управління освітою (забезпечення якості освіти) держави походження відповідної освітньої/навчальної програми(якщо це передбачено законодавством відповідної держами), а такожпереклад таких документів українською мовою, засвідчені нотаріально
 • Документи формуються у справу, пронумеровуються та підписуються керівником закладу загальної середньої освіти або уповноваженою на це особою

У разі розширення провадження освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти:

 • Заява
 • Копії установчих документів юридичної особи (статут) або копію положення про структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права або фізичну особу-підприємця, основним видом діяльності яких є освітня діяльність
 • Копія ститистичного звіту про фінансові результати здобувача (ліцензіата) за попередній рік (у разі обов'язкового його подання до органів Держстату)
 • Копії документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікаії керівника закладу дошкільної освіти (структурного підрозділу юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти)
 • У разі коли здобувач ліцензії (ліцензіат) планує провадити освітнью діяльність за освітніми програмами (стандартами) іншої країни, то додатково подаються копії документів про визнання закладу освітиу системі освіти іноземної держави та/або освітньої/навчальної програми, за якою передбачається провадження освітньої діяльності в Україні, уповноваженим органом управління освітою (забезпечення якості освіти) держави походження відповідної освітньої/навчальної програми(якщо це передбачено законодавством відповідної держами), а такожпереклад таких документів українською мовою, засвідчені нотаріально
 • Документи формуються у справу, пронумеровуються та підписуються керівником закладу загальної середньої освіти або уповноваженою на це особою
 • Копії документів, що підтверджують право влісності чи користування майном для провадження освітньої діяльності
 • Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідного для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньох освіти відповідного рівня
 • Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідного для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньох освіти відповідного рівня
 • Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідне для виконання вимог державного стандарту освіти відповідного рівня (крім розширення провадження в разі збільшення ліцензованого обсягу)
 • Опис документів, що подаються на розширення провадження освітньої діяльності запевним рівнем повної загальної середньої освіти (збільшенням ліцензованого обсягу), у двох примірниках

Бланки заяв

ЕЛЕКТРОННА ЧЕРГА
Сервіс, що надає змогу забронювати дату та час прийому в офісі ЦНАП