Опис послуги

Код
19-14
Назва
Надання надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми - інвалідами
Строк надання
10 днів
Платність послуги
безоплатно
Інформаційна картка

Необхідні документи

Для призначення надбавки на догляд за особою з інвалідністю з дитинства I групи подається:

 • заява ;
 • паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу;
 • довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків ;
 • довідка про місце проживання особи з інвалідністю з дитинства чи копію паспорта особи з інвалідністю з дитинства з відомостями про місце проживання;
 • іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на постійне або тимчасове проживання;
 • якщо із заявою звертається опікун або піклувальник, то подається також копія рішення про встановлення опіки чи піклування та довідка про місце проживання законного представника, піклувальника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про місце проживання.

Для призначення надбавки на догляд одинокі особи з інвалідністю з дитинства II–III груп подають:

 • заяву;
 • якщо із заявою звертається опікун або піклувальник, то подаються також копія рішення про встановлення опіки чи піклування та довідка про місце проживання законного представника, піклувальника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про місце проживання.
 • іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на постійне або тимчасове проживання;
 • висновок лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу щодо потреби у постійному сторонньому догляді;
 • довідку про місце проживання особи з інвалідністю з дитинства чи копію паспорта особи з інвалідністю з дитинства з відомостями про місце проживання;
 • довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу;

Для призначення допомоги на догляд за дитиною з інвалідністю законний представник подає (крім одиноких матерів):

 • заява ;
 • паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу;
 • оригінал та копію свідоцтва про народження дитини з інвалідністю;
 • довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • довідку про спільне проживання дитини з інвалідністю з одним з батьків, усиновителем, опікуном, піклувальником, видана уповноваженим органом за місцем проживання;
 • копію трудової книжки, довідку з центру зайнятості про те, що особа не перебуває на обліку як безробітна, довідку органу державної податкової служби про доходи за останній звітний період (рік), а в разі відсутності трудової книжки – лише зазначені довідки;
 • довідку з місця навчання дитини;
 • рішення про встановлення опіки чи піклування над дитиною з інвалідністю (для опікунів і піклувальників дітей з інвалідністю);
 • рішення про усиновлення (для усиновлених дітей);
 • іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на постійне або тимчасове проживання.

Для призначення допомоги на догляд за дитиною з інвалідністю одинока мати подає:

 • заяву;
 • паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу;
 • довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • оригінал та копію свідоцтва про народження дитини з інвалідністю;
 • оригінал довідки органу реєстрації актів цивільного стану про підстави внесення до книги реєстрації народження відомостей про батька дитини (на яку призначається надбавка на догляд), якщо одинока мати не перебуває (не перебувала) на обліку в уповноважених органах як одинока мати, або довідку зазначених органів про те, що вона перебуває (перебувала) на обліку як одинока мати дитини з інвалідністю, на яку призначається надбавка на догляд;
 • довідку про спільне проживання з дитиною з інвалідністю, видану відповідним органом за місцем проживання (при неможливості отримати таку довідку уповноважений орган здійснює обстеження на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів);
 • рішення про усиновлення (для усиновлених дітей);
 • довідку з місця навчання дитини.

Бланки заяв

Доступна консультація
Реєстрація в електронній черзі для цієї послуги неможлива, завітайте до офісу ЦНАП.

Для деяких послуг можлива консультація, яку здійснює уповноважений представник.