Опис послуги

Код
19-28
Назва
Видача путівки на влаштування до будинку-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни і праці психоневрологічного інтернату, дитячого будинку –інтернату або молодіжного відділення дитячого будинку- інтернат
Строк надання
14 днів
Платність послуги
безоплатно
Інформаційна картка

Необхідні документи

Влаштування до:

будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю:

 • письмова заява особи похилого віку чи особи з інвалідністю яка виявила бажання проживати / перебувати в інтернаті про надання соціальних послуг;
 • медична карта про стан здоров'я ;
 • довідка ЛКК про профіль будинку-інтернату;
 • довідка ЛКК про рухову активність особи з висновком про здатність до самообслуговування та потребу в постійному стороннього догляду;
 • медична довідка про санітарно-епідеміологічне оточення (контакт з інфекційними хворими) та відсутність на педикульоз;
 • довідка СЕС на дифтерію;
 • копія паспорта громадянина Україниабо іншого документа, що засвідчує особу;
 • копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб -платників податків;
 • копія пенсійне посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги;
 • довідка МСЕК для направлення особи з інвалідністю до інтернатного закладу;
 • довідка медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності (за наявності групи інвалідності).
 • індивідуальна програма реабілітація особи з інвалідністю за формою, затвердженою МОЗ;
 • довідка про склад сім'ї за встановленою формою;
 • довідка про розмір призначеної пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) та/або державної соціальної допомоги за попередні 6 місяців (для всіх членів сім'ї);
 • довідка з Державного реєстру фізичних осіб -платників податків, за попередні 6 місяців (для всіх членів сім'ї, які проживають разом);
 • довідка з фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування за попередні 6 місяців (для всіх членів сім'ї, які проживають разом);
 • акт обстеження матеріально-побутових умов проживання;
 • довідка з БТІ;
 • довідка відділу Головного управління Держгеокадастру про наявність землі;
 • довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
 • дві фотокартки розміром 3 x 4 сантиметри.
 • акт оцінювання потреб особи у соціальних послугах, складений соціальним менеджером/ фахівцем із соціальної роботи.

Психоневрологічного інтернату:

 • письмова заява особи, яка виявила бажання проживати / перебувати в інтернаті;
 • письмова заява законного представника;
 • рішення органу опіки та піклування про влаштування до інтернату;
 • копія паспорта громадянина України або іншого документа, що засвідчує особу;
 • копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб -платників податків;
 • копія пенсійне посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги;
 • довідка МСЕК для направлення особи з інвалідністю до інтернатного закладу за формою, затвердженою МОЗ(за наявності інвалідності);
 • довідка медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності (за наявності групи інвалідності).
 • індивідуальна програма реабілітація особи з інвалідністю за формою, затвердженою МОЗ;
 • медична карта з висновком лікарсько-консультативної комісії за участю лікаря-психіатра про можливість проживати/перебувати в інтернаті за формою, встановленою МОЗ;
 • довідка ЛКК про профіль будинку-інтернату;
 • довідка ЛКК про рухову активність особи з висновком про нездатність до самообслуговування та необхідність постійного стороннього догляду;
 • медична довідка про санітарно-епідеміологічне оточення (контакт з інфекційними хворими), та відсутність на педикульоз;
 • довідка СЕС на дифтерію;
 • довідка СЕС на стронгілоїдоз;
 • довідка про склад сім'ї за встановленою формою;
 • виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого;
 • довідка про розмір призначеної пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) та/або державної соціальної допомоги за попередні 6 місяців (для всіх членів сім'ї);
 • довідка з Державного реєстру фізичних осіб -платників податків, запопередні 6 місяців (для всіх членів сім'ї, які проживають разом);
 • довідка з фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування за попередні 6 місяців (для всіх членів сім'ї, які проживають разом);
 • копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, щодо якої вирішується питання про влаштування до інтернату;
 • копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, щодо якої вирішується питання про влаштування до інтернату (за наявності опікуна або піклувальника);
 • копія паспорта опікуна або піклувальника особи, щодо якої вирішується питання про влаштування до інтернату (за наявності опікуна або піклувальника);
 • копія договору про відкриття та обслуговування поточного рахунка (за наявності);
 • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщеної особи);
 • три фотокартки розміром 3 x 4 сантиметри.
 • акт обстеження матеріально-побутових умов проживання;
 • довідка з БТІ;
 • довідка відділу Головного управління Держгеокадастру про наявність землі;
 • довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
 • акт оцінювання потреб особи у соціальних послугах, складений соціальним менеджером/ фахівцем із соціальної роботи.

Дитячого будинку-інтернату або молодіжноговідділення дитячого будинку-інтернату:

для дітей з інвалідністю віком від 4 до 18 років:

 • заява батьків, опікунів / піклувальників, інших законних представників, керівника установи, в якій перебувала дитина з інвалідністю, про прийняття дитини з інвалідністю до будинку-інтернату;
 • свідоцтво про народження або паспорт (за наявності);
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • відомості про батьків, інших законних представників, родичів дитини з інвалідністю і членів її сім’ї (для підтримання зв’язку та родинних стосунків) із зазначенням прізвища, імені, по батькові та контактної інформації;
 • медична довідка про санітарно-епідеміологічне оточення (контакт з інфекційними хворими), що дійсна протягом трьох днів;
 • виписка з медичної документації за формою № 112/о «Історія розвитку дитини», затверджена МОЗ, з висновком лікарсько-консультативної комісії за участю дитячого лікаря-психіатра про можливість перебування дитини з інвалідністю в будинку-інтернаті;
 • висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, виданого інклюзивно-ресурсним центром (за наявності);
 • індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю за формою, затвердженою МОЗ;
 • психолого-педагогічна характеристика;
 • пенсійне посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги (за наявності);
 • довідка про розмір призначеної пенсії та / або державної соціальної допомоги, аліментів;
 • документ про освіту дитини з інвалідністю,
 • інформація з навчальних закладів (за наявності);
 • три фотокартки розміром 3 х 4 сантиметри;
 • копія ощадної книжки дитини з інвалідністю або договору про відкриття рахунка в установі банку для перерахування пенсії, державної соціальної допомоги та інших видів виплат відповідно до законодавства (за наявності);
 • копії паспортів батьків дитини з інвалідністю (для дітей, в яких є батьки);
 • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб).

Для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, додаткового подаються:

 • копія рішення органу опіки та піклування за місцем проживання (перебування) дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, про її влаштування до будинку-інтернату та / або рішення про встановлення опіки чи піклування над нею;
 • копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;
 • копія документа, що підтверджує право власності дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, на нерухомість (за наявності);
 • опис майна дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, за формою згідно з додатком 7 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»;
 • копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки над майном дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування (за наявності);
 • документ, що підтверджує взяття дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, після досягнення нею16-річного віку (у разі відсутності житла);
 • копія обліково-статистичної картки дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

Для осіб з інвалідністю віком від 18 до 35 років:

 • особиста заяви особи з інвалідністю або її опікуна / піклувальника, або керівника установи, яка здійснювала опіку чи піклування над такою особою, або копії клопотання органу опіки та піклування, на обліку в якому перебуває така особа, про влаштування (переведення) до будинку-інтернату;
 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • пенсійне посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги (за наявності);
 • відомості про батьків, інших законних представників, родичів і членів сім’ї особи з інвалідністю (для підтримання зв’язку та родинних стосунків) із зазначенням прізвища, імені, по батькові та контактної інформації;
 • медична карта та висновок лікарської комісії за участю лікаря-психіатра про можливість перебування особи з інвалідністю в будинку-інтернаті за формою, встановленою МОЗ;
 • індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю за формою, затвердженою МОЗ;
 • копія виписки з акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, встановленою МОЗ;
 • довідка для направлення особи з інвалідністю до будинку-інтернату за формою, встановленою МОЗ;
 • довідка про розмір призначеної пенсії та / або державної соціальної допомоги (за умови призначення);
 • копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи з інвалідністю, щодо якої вирішується питання про влаштування до будинку-інтернату (за наявності);
 • копія рішення суду про призначення опікуна/піклувальника особі з інвалідністю, щодо якої вирішується питання про влаштування до будинку-інтернату (для особи з інвалідністю, визнаної недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена) (за наявності);
 • копія паспорта опікуна / піклувальника особи з інвалідністю, щодо якої вирішується питання про влаштування до будинку-інтернату (для особи з інвалідністю, визнаної недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена) (за наявності);
 • три фотокартки розміром 3 х 4 сантиметри;
 • копія ощадної книжки особи з інвалідністю або договору про відкриття рахунка в установі банку для перерахування пенсії та/ або державної соціальної допомоги та інших видів виплат відповідно до законодавства (за наявності);
 • довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (для внутрішньо переміщеної особи).

Діти з інвалідністю/особи з інвалідністю, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, в результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також внутрішньо переміщені особи у разі відсутності документів, зазначених вище, подають такі документи:

 • особиста заява батьків дитини з інвалідністю, опікунів / піклувальників, інших законних представників, особи з інвалідністю або її опікуна/піклувальника, або клопотання органу опіки та піклування, на обліку в якому перебуває дитина з інвалідністю/особа з інвалідністю, про влаштування до будинку-інтернату;
 • свідоцтво про народження дитини або паспорт (за наявності);
 • копії паспорта батьків, опікуна/піклувальника, іншого законного представника дитини з інвалідністю / особи з інвалідністю, визнаної недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена, щодо якої вирішується питання про влаштування до будинку-інтернату (за наявності);
 • медична довідки про санітарно-епідеміологічне оточення (контакт з інфекційними хворими), що дійсна протягом трьох днів (для дітей з інвалідністю);
 • медична карта з висновком лікарської комісії за участю лікаря-психіатра про можливість перебування в будинку-інтернаті;
 • довідка для направлення особи з інвалідністю до будинку-інтернату за формою, затвердженою МОЗ.
Доступна консультація
Реєстрація в електронній черзі для цієї послуги неможлива, завітайте до офісу ЦНАП.

Для деяких послуг можлива консультація, яку здійснює уповноважений представник.