Опис послуги

Код
11-28
Назва
Довідка форми 3 ДФ «Про наявність у фізичної особи земельних ділянок»
Строк надання
5 днів
Платність послуги
безоплатно
Інформаційна картка

Необхідні документи

Необхідні документи:

  • Клопотання про видачу довідки форми 3 ДФ. До клопотання додаються:
    • копії сторінок паспорту, де вказано паспортні дані власника сільськогосподарської продукції (прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий), місце проживання (область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира) (довідка видається за місцем податкової адреси),
    • копія документу про реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника податків власника сільськогосподарської продукції згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті),
    • витяг з Державного земельного кадастру або інший документ про належні заявнику земельні ділянки, їх розмір та цільове призначення,
    • довідка голови квартального комітету або голови садово-городнього, дачного кооперативу про вирощення, відгодівлю, вилов, збирання, виготовлення, вироблення, оброблення та/або перероблення сільськогосподарської продукції безпосередньо фізичною особою - заявником на земельних ділянках за конкретними адресами

У разі подання заяви законним представником додатково подаються:

  • Довіреність уповноваженої особи

Бланки заяв

ЕЛЕКТРОННА ЧЕРГА
Сервіс, що надає змогу забронювати дату та час прийому в офісі ЦНАП