Опис послуги

Код
12-01
Назва
Державна реєстрація права власності на нерухоме майно
Строк надання
5 днів
Платність послуги
Інформаційна картка

Необхідні документи

Необхідні документи:

 • Документ, що посвідчує особу заявника.
  • У разі подання заяви заінтересованою особою особисто – така особа, крім документа, що посвідчує її особу, подає копію реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади.
  • У разі подання заяви уповноваженою на те особою перевіряється обсяг її повноважень за документом, що підтверджує такі повноваження діяти від імені іншої особи.
  • У разі подання заяви уповноваженою особою, яка діє від імені фізичної особи, - така особа також подає копію документа, що посвідчує особу, яку вона представляє, та копію реєстраційного номера облікової картки платника податку такої фізичної особи.
  • Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що підтверджує повноваження діяти від імені іншої особи, є документ, що підтверджує повноваження законного представника особи, нотаріально посвідчена довіреність або відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи.

 • Документи, що посвідчують право власності на об’єкт нерухомого майна, відповідно до ч.1 ст.27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004р. року 1952-ІУ, Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 року № 1127 додатково подаються інші документи.
 • Документ про сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа звільнена від такої сплати).
ЕЛЕКТРОННА ЧЕРГА
Сервіс, що надає змогу забронювати дату та час прийому в офісі ЦНАП