Опис послуги

Код
12-03
Назва
Державна реєстрація обтяжень нерухомого майна
Строк надання
2 дні
Платність послуги
Інформаційна картка

Необхідні документи

Необхідні документи:

 • Документ, що посвідчує особу заявника (оригінал пред’являється) та картку платника податків (в разі наявності) або документ, що підтверджує її відсутність. Під час формування та реєстрації заяви уповноважена особа встановлює особу заявника. У разі коли заявником є іноземець, документом, що посвідчує особу такого заявника, є національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує особу іноземця. У разі коли заявником є особа без громадянства, документом, що посвідчує особу такого заявника, є паспортний документ іноземця. У разі коли заявником є державний службовець або посадова особа місцевого самоврядування під час виконання посадових обов’язків, документом, що посвідчує особу такого заявника, є службове посвідчення.
 • Оригінали або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують набуття, зміни, перехід та припинення обтяжень речових прав на нерухоме майно, а саме:
  • судове рішення щодо обтяження речових прав на нерухоме майно, що набрало законної сили;
  • рішення державного виконавця, приватного виконавця щодо обтяження речових прав на нерухоме майно;
  • визначеного законодавством документа, на якому нотаріусом вчинено напис про накладення заборони щодо відчуження нерухомого майна;
  • рішення органу місцевого самоврядування про віднесення об’єктів нерухомого майна до застарілого житлового фонду;
  • договору, укладеного в порядку, визначеному законом, яким встановлюється обтяження речових прав на нерухоме майно, чи його дубліката;
  • інших актів органів державної влади та посадових осіб згідно із законом.
 • Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору. У разі коли особа, речові права, обтяження речових прав якої підлягають державній реєстрації, звільнена від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав, документ, що підтверджує сплату адміністративного збору за державну реєстрацію прав, не подається. У такому разі заявник пред’являє документ, що підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав, з якого уповноваженою особою виготовляється копія, що додається до документів, поданих для державної реєстрації прав.

У випадках, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127, додатково подаються інші документи.

У разі подання заяви законним представником додатково подаються:

 • У разі подачі документів на державну реєстрацію уповноваженою на те особою встановлюється обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи.
 • Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що підтверджує повноваження діяти від імені іншої особи, є документ, що підтверджує повноваження законного представника особи, нотаріально посвідчена довіреність або відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи.
ЕЛЕКТРОННА ЧЕРГА
Сервіс, що надає змогу забронювати дату та час прийому в офісі ЦНАП